HomeLetër Motivimi për Punë. Shembuj konkret dhe këshillaHow to....Letër Motivimi për Punë. Shembuj konkret dhe këshilla

Letër Motivimi për Punë. Shembuj konkret dhe këshilla

Letër Motivimi për punë, trajnim, internship apo programe të tjera të mundshme

Në një kohë ku kërkesat për punë, trajnime, internship-e apo programe të ndryshme janë në rritje, në apliket e tyre kemi vënë re nje fushë ndoshta të papërfillshme prej shumicës më parë. Një Letër motivimi. Këto kohë ku gjithnjë e më shumë cdo proces po digjitalizohet, kërkesat për aplikime të ndryshme janë nga më të ndryshmet. Mund të keni rastisur në situata ku një aplikant paraqet një CV shumë të detajuar, por a është kjo e mjaftueshme? Nëse po, atëherë sa kohë do i nevojitej një rekrutuesi për të intervistuar nëse ka më shumë se 100 CV të detajuar? Kjo është vetëm një nga arsyet e shumta përse kompanitë e mëdha kërkojnë një letër motivimi për punë? Në këtë artikull do analizojmë:

 1. Cfarë është një letër motivimi dhe pse kërkohet?
 2. Si të shkruajmë një letër motivimi me shembuj konkret.
 3. Gabimet më të shpeshta dhe ku duhet të kemi kujdes kur shkruajme nje leter motivimi per pune.

1. Cfarë është një letër motivimi dhe pse kërkohet?

Të shumta janë kompanitë të cilat kërkojnë që një aplikant të ngarkojë një letër motivimi për punë ose internship. Por jo të gjitha e kanë të detyrushme ngarkimin e një letre motivimi. Një letër motivimi është pikërisht sinjali që një rekrutues kërkon pasi ka shkarkuar CV-në dhe kjo e fundit i është dukur interesante. Po nëse ka shumë CV të tilla? Shumë aplikime? Atëhere letra e motivimit mund t’ua bëjë aplikimin më të saktë dhe interesant. Një letër motivimi shpreh qartazi interesimin për një pozitë të caktuar pune duke përshkruar se pse është i interesuar për atë pozitë pune. Shpjegon dhe liston disa arsye se pse ai mund të jetë kandidati i përshtatshëm për rolin që interesohet.

Letër Motivimi për punë
Letër Motivimi për punë

2. Si të shkruajmë një letër motivimi me shembuj konkret.

[Emri dhe Mbiemri]
[Adresa]
[Qyteti, Shteti, Kodi Postal]
[Emaili]
[Numri i Telefonit]
[Data]

[Emri i Marrësit]
[Titulli i Pozicionit të Marrësit]
[Emri i Kompanisë]
[Adresa e Kompanisë]
[Qyteti, Shteti, Kodi Postal]

I/E nderuar Z. / Zn. [Mbiemri],

Jam i/e interesuar për pozicionin e [Emri i Pozicionit] në [Emri i Kompanisë] që është shpallur në [burimi ku e ke gjetur shpalljen]. Me një diplomë në [Fusha e Studimit] dhe [X] vjet përvojë në [industria ose fusha e punës], besoj se kam aftësitë dhe përvojën e nevojshme për të kontribuar në suksesin e ekipit tuaj.

Aktualisht, punoj si [Pozicioni Aktual] në [Emri i Kompanisë Aktuale], ku kam zhvilluar aftësi të forta në [Aftësi Kryesore Relevante], si dhe kam arritur [Një Ardhitje e Veçantë që lidhet me Pozicionin]. Një nga arritjet e mia më të rëndësishme ishte [Përshkrimi i Një Projekti të Suksesshëm ose Një Arritjeje], ku arrita të [Rezultati i Arritur].

Ajo që më tërheq më shumë te [Emri i Kompanisë] është [Diçka që të pëlqen ose e admiron rreth kompanisë, p.sh. kultura e saj, inovacioni, ndikimi në industri, etj.]. Unë jam veçanërisht i/e impresionuar me [Një Shembull Specifik i një Projekti ose Iniciative të Kompanisë] dhe do të doja të jem pjesë e një ekipi që [Diçka që bëjnë mirë ose që kanë arritur]. Besoj se përvoja ime në [Një Fushë Specifike] dhe aftësitë e mia në [Një Aftësi Specifike] mund të kontribuojnë në [Një qëllim ose projekt i kompanisë].

Unë jam një person i organizuar, i përkushtuar dhe me aftësi të shkëlqyera komunikimi, të cilat besoj se janë thelbësore për suksesin në këtë pozicion. Gjithashtu, unë jam gjithmonë i/e gatshëm/e të mësoj dhe të përshtatem me sfida të reja, gjë që më bën të përshtatshëm për një mjedis të dinamik si [Emri i Kompanisë].

Do të isha shumë i/e lumtur të diskutoja më tej se si mund të kontribuoj në ekipin tuaj. Ju lutem mos hezitoni të më kontaktoni në [Numri i Telefonit] ose përmes emailit në [Emaili] për të planifikuar një intervistë. Faleminderit për kohën dhe konsideratën tuaj.

Me respekt,

[Emri dhe Mbiemri]

Shembull konkret i një letre motivimi për një pozicion Agjent Imobiliar:

[Emri dhe Mbiemri]
[Adresa]
[Qyteti, Shteti, Kodi Postal]
[Emaili]
[Numri i Telefonit]
[Data]

[Emri i Marrësit]
[Titulli i Pozicionit të Marrësit]
[Emri i Kompanisë]
[Adresa e Kompanisë]
[Qyteti, Shteti, Kodi Postal]

I/E nderuar Z. / Zn. [Mbiemri],

Me shumë entuziazëm po ju shkruaj për të shprehur interesin tim për pozicionin e Agjentit Imobiliar në [Emri i Kompanisë], siç është shpallur në [burimi ku e ke gjetur shpalljen]. Me përvojë në sektorin e pasurive të paluajtshme dhe aftësi të forta në menaxhimin e klientëve dhe negociatat, besoj se jam një kandidat i/e përshtatshëm për të kontribuar në suksesin e kompanisë tuaj.

Aktualisht, punoj si Agjent Imobiliar në [Emri i Kompanisë Aktuale], ku kam zhvilluar dhe zbatuar strategji të suksesshme për shitjen dhe blerjen e pronave. Në këtë rol, kam ndihmuar dhjetëra klientë të gjejnë pronat e tyre të ëndrrave dhe të realizojnë investime të zgjuara në pasuri të paluajtshme. Një nga arritjet e mia më të mëdha ishte mbyllja e një marrëveshjeje për një pronë të rëndësishme komerciale, duke rritur ndjeshëm fitimet e kompanisë dhe duke krijuar marrëdhënie të qëndrueshme me klientët.

Ajo që më tërheq më shumë te [Emri i Kompanisë] është reputacioni juaj për shërbim cilësor dhe përkushtim ndaj klientëve. Unë admiroj mënyrën si ju mbështetni klientët gjatë gjithë procesit të transaksionit, dhe do të doja të jem pjesë e një ekipi që vlerëson integritetin dhe profesionalizmin në çdo marrëveshje. Besoj se përvoja ime në marketing dhe njohuritë e mia për tregun lokal do të jenë një aset i vlefshëm për ekipin tuaj.

Unë jam një person i organizuar, i përkushtuar dhe me aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe negociimi. Kam një qasje proaktive dhe jam gjithmonë i/e gatshëm/e të ndihmoj klientët të gjejnë zgjidhjet më të mira për nevojat e tyre. Besoj se këto cilësi, së bashku me përvojën time në sektorin e pasurive të paluajtshme, do të më lejojnë të kontribuoj në mënyrë efektive në suksesin e [Emri i Kompanisë].

Do të isha shumë i/e lumtur të diskutoja më tej se si mund të kontribuoj në ekipin tuaj. Ju lutem mos hezitoni të më kontaktoni në [Numri i Telefonit] ose përmes emailit në [Emaili] për të planifikuar një intervistë. Faleminderit për kohën dhe konsideratën tuaj.

Me respekt,

[Emri dhe Mbiemri]

3. Gabimet më të shpeshta dhe ku duhet të kemi kujdes kur shkruajmë një letër motivimi për punë.

Kur shkruan një letër motivimi për punë, ka disa elemente kyçe dhe detaje të cilave duhet t’u kushtosh vëmendje për t’u siguruar që letra të jetë efektive dhe të të prezantojë në mënyrë të denjë. Këtu janë disa këshilla dhe gabime të zakonshme që duhet të shmangen:

Çfarë duhet përfshirë në një letër motivimi për punë

 1. Adresimi dhe Përshëndetja:
  • Adreso letrën tek personi i duhur (nëse e di emrin). Nëse jo, përdor një përshëndetje të përgjithshme si “I/E nderuar Z. / Zn. [Mbiemri]” ose “I/E nderuar Drejtues i Burimeve Njerëzore”.
 2. Paragrafi i Hyrjes:
  • Prezanto vetveten dhe përmend pozicionin për të cilin po aplikon.
  • Përmend se si e more vesh për pozicionin (p.sh., një shpallje në internet, rekomandim nga një punonjës aktual, etj.).
 3. Paragrafi Kryesor:
  • Shpjego pse je i/e interesuar për pozicionin dhe kompaninë.
  • Trego kualifikimet dhe përvojën që të bëjnë një kandidat të përshtatshëm.
  • Përmend ndonjë arritje specifike që lidhet me pozicionin.
 4. Paragrafi i Mbylljes:
  • Përmbledh arsyet kryesore pse je një kandidat i/e mirë për pozicionin.
  • Shpreh dëshirën për të patur një intervistë.
  • Trego se je i/e disponueshëm/e për të dhënë më shumë informacione nëse është e nevojshme.
 5. Nënshkrimi:
  • Përmbyll me një përshëndetje profesionale si “Me respekt,” ose “Sinqerisht,” ndjekur nga emri yt.

Gabimet e mundshme që duhen shmangur

 1. Gabime drejtshkrimore dhe gramatikore:
  • Kontrollo disa herë letrën për gabime drejtshkrimore dhe gramatikore. Kërko një person tjetër të ta lexojë për të kapur gabimet që mund të të kenë shpëtuar.
 2. Përdorimi i një formati të përgjithshëm:
  • Shmang përdorimin e një letre motivimi standarde për çdo aplikim. Personalizo letrën për secilin pozicion dhe kompani.
 3. Mungesa e përqendrimit në kompaninë specifike:
  • Shpjego pse tërheq kjo kompani dhe si mund të kontribuosh në të. Trego se ke bërë kërkime rreth kompanisë.
 4. Fokusimi te vetja dhe jo te vlera që sjell:
  • Në vend që të përqendrohesh vetëm tek ajo çfarë dëshiron, shpjego se si aftësitë dhe përvoja jote mund të sjellin vlerë për kompaninë.
 5. Mospërmendja e arritjeve specifike:
  • Përdor shembuj konkretë nga përvoja jote për të ilustruar pikat e tua të forta.
 6. Shkrimi i një letre të gjatë dhe të ngarkuar:
  • Mbaje letrën të shkurtër dhe të përmbledhur. Idealisht, ajo duhet të jetë një faqe ose më pak.
 7. Përdorimi i një tone të papërshtatshme:
  • Sigurohu që letra të ketë një ton profesional dhe të përshtatshëm për pozicionin dhe industrinë.

Këshilla shtesë

 • Përshtatshmëria vizuale:
  • Sigurohu që letra të ketë një paraqitje të pastër dhe të lehtë për t’u lexuar.
  • Përdor një font profesional dhe një strukturë të qartë me paragrafë të ndarë.
 • Adresimi i kërkesave të punës:
  • Lidh përvojën dhe aftësitë e tua direkt me kërkesat e punës së shpallur.
 • Dërgo një letër motivimi unike për çdo pozicion:
  • Personalizimi tregon përkushtim dhe interes të vërtetë për pozicionin e ofruar.

Duke ndjekur këto këshilla dhe duke shmangur gabimet e përmendura, do të krijosh një letër motivimi që do të të ndihmojë të dallohesh nga kandidatët e tjerë.

Marketing One si një Agjensi Marketingu Leader në Shqipëri ofron Shërbime të Marketingut Dixhital.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can we help you?