Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
[email protected]
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
[email protected]
Ph: +1.831.306.6725

Marketing One që nga krijimi i tij në fokus kryesor ka pasur
Social Median.

Ky shërbim konsiston në menaxhimin e rrjeteve sociale, duke krijuar kontent në mënyrë konsistente në varësi të fokusit të biznesit.
Një tjetër rëndësi të veçantë gjatë menaxhimit të social medias përfshihet dhe krijimi & gjetja e audiencës së përshtatshme në varësi të biznesit, krijimin e hashtagëve si dhe krijimin, ndjekjen dhe analizimin e fushatave të ndryshme promocionale.
Përgjithësisht rrjetet më të zakonshme që menaxhohen janë Facebook dhe Instagram.